Lollands Bank APK Download Free – Latest Version

Lollands Bank APK Download Free Latest Version
Apk Name : Lollands Bank
Version :
By :
APP ID : dk.bec.android.mb1.b00095.prod
Requires Android :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Description of Lollands Bank :

Få overblik over din økonomi og gå i banken via din mobil døgnet rundt – både hjemme og på farten.

Som kunde kan du:
– Se konti, posteringer og depoter
– Overføre penge til egne og andres konti
– Betale dine regninger
– Tilmelde dine regninger til Betalingsservice
– Se kursudvikling på dine værdipapirer
– Købe og sælge aktier og investeringsbeviser
– Læse og skrive beskeder til banken
– Aktivere og spærre dine betalingskort
– Geografisk sikkerhed på betalingskort
– Få detaljeret indblik i dit forbrug fordelt på kategorier via forbrugsoverblik
– Opsætte og følge dine økonomiske mål via forbrugsagenter

Selvom du ikke er kunde hos os, kan du have glæde af, at:
– Se valutakurser og omregne valuta
– Få tlf. nr. til at spærre kort
Get an overview of your finances and go to the bank via your mobile around the clock – both at home and on the go.

As a customer you can:
– Check accounts, transactions and deposits
– Transfer money to own and others’ accounts
– Pay your bills
– Join your bills on Payment Service
– See rate movements on your securities
– Buy and sell shares and investment certificates
– Read and write messages to the bank
– Enable and block your debit card
– Geographical safety of payment cards
– Get detailed insight into your spending by categories via consumption overview
– Set up and follow your financial goals through consumption agents

Although you are not a customer of ours, you benefit from that:
– See exchange rates and convert currencies
– Get tel. No. To block cards
Nyt i denne version:
– Der skal nu afgives samtykke for at anvende funktionen forbrug.